Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı

Çalışanlarınızın çabuk yorulması ya da sürekli halsizlikten yakınması yanlış beslenme, sağlıksız diyetler, anemi, B vitamini eksikliği, kan şekeri dengesizlikleri, aşırı kilo alımı ya da kilo alımına ya da sağlıksız beslenmeye bağlı uyku kalitesi düşüklüğünden olabilir. Tüm bu bahsettiğimiz sorunlar çalışanların performanslarını ve verimliliklerini değiştirecektir. Çözüm ise kurumsal beslenme danışmanlığı ile sağlıklı beslenme eğitim hizmetleriyle çalışanların sağlığını iyileştirip verimliliklerini arttırmaktır.

Kurumsal beslenme danışmanlığı; şirket çalışanlarının beslenme danışmanlığı, kilo kontrolü, sağlıklı menü seçimi ile eğitim kurumlarında menü planlama ya da düzenlemesi, özel eğitim programları ve seminerleri kapsar.

Sağlıksız beslenen çalışanlar, sağlıklı beslenenlere göre % 15 daha fazla iş devamsızlığı yapmaktadır. Aynı zamanda çalışmalara göre sağlıksız beslenme, verimliliği ve konsantrasyonu % 8 düşürmektedir. Kalori yönünden yetersiz beslenme ise çalışanlarda oluşan konsantrasyon kaybı ile iş kazalarını artırmaktadır.  Çalışmalar, performans ve iş kazası oranlarının beslenme ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Beslenme danışmanlığına yapılacak yatırımlar zamanla izin günlerinin ve iş kazalarının azalmasına, üretimin ve çalışan motivasyonunun yükselmesine fayda sağlayacaktır.

Kurumsal beslenme danışmanlığında şirketlerdeki temel amacımız; çalışanın bireysel özelliklerine göre enerji ve beslenme ihtiyaçlarını hem iş yerinde hem de özel yaşamında karşılamak ve bu sayede daha sağlıklı olmasını sağlayarak iş gücünü artırmaktır. Ayrıca işyeri hekimlerinin işbirliği ile çalışan sağlığı ve beslenmesi konusunda ilgili çalışmaların planlanmasını yapmayı, çalışanlara sağlık ve beslenme konusunda hizmet içi eğitim vermeyi hedeflenmekteyiz.

Çalışanların besleyici ve güvenli gıdaya, yeterli yemek molası ve beslenme için uygun koşullara ulaşabilmelerinin sağlanması sadece sosyal açıdan önemli değil, aynı zamanda ekonomik olarak kazançlı bir iş uygulaması olduğunu göstermektedir.

Kalori Dengesizlikleri ve Verimlilik

Öncelikle zayıf veya yetersiz beslenme koşulları çalışan sağlığını olumsuz etkilemekte, bu da kişisel enerjinin azalmasına, güç ve konsantrasyon kaybına ve öğrenme potansiyelinin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, kötü ve kalitesiz bir iş havuzunun oluşmasına, kurumun verimliliğinin ve rekabet gücünün azalmasına, işgücü maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.

Yetersiz kalori içeriğindeki %1’lik bir kalori artışı sağlamak, genel olarak işgücü verimliliğinde %2,27’lik bir artışa neden olduğu yapılan çalışmalarda hesaplanmıştır.

Bazı işletmeler daha yüksek enerji ve besin öğelerine sahiptir. Çalışana bu kadar bol besin ögesini tek öğünde vermek verimliliği artırmaz; tam tersine böyle bir beslenme biçimi, hem iş kazaları-verimlilik hem de kalp-damar hastalıkları açısından büyük ihtimalle çalışanların sağlığına çok olumsuz etkiler yapacaktır. Bu nedenle çalışanın aşırı ne de yetersiz beslenmesi gerekir. Kurumsal beslenme danışmanlığı programı ile kurum, çalışanı obezite ve mikro besin eksiklikleri gibi kronik hastalıklardan koruyabilir. Obezite, devamsızlık, hastalık izni, sakatlık, yaralanmalar ve sağlık talepleri ile ilişkili artan maliyetlerin önemli bir nedenidir. Obez çalışanlar arasında devamsızlık eğilimi normal çalışanlara göre 1,7 kat daha fazladır. Çalışmalar göstermiştir ki obez bir çalışan yılda ortalama 6-9 gün sağlık problemleri sebebiyle izin almaktadır. Genel olarak obeziteden kaçınmanın çalışan sağlığı ve iş verimliliği açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığının Şirkete olan Sayısal Faydaları

Kurumsal beslenme danışmanlığı alan  çalışanların kurumlarına olan bağlılığının da diğerlerine göre daha iyi olduğunu çalışmalar göstermektedir.

Beslenme ve Diyet Akademisi Dergisi’nin çalışmasına göre, beslenme danışmanlığına harcanan her 1 dolar, 4 dolar kazanç sağlıyor. Kronik hastalıklardan korunmaya dair yeterli beslenme eğitimi alanların iş günü kaybının %64 oranın da azaldığı, verimlilikte ise %87 artış sağlandığı belirtilmiştir.

Sağlıksız beslenen çalışanlar, sağlıklı beslenenlere göre % 15 daha fazla iş devamsızlığı yapmaktadır. Aynı zamanda çalışmalara göre sağlıksız beslenme, verimliliği ve konsantrasyonu % 8 düşürmektedir. Kurumsal beslenme danışmanlığı ile bu rakamlarda iyileşme sağlanmaktadır.

Yetersiz kalori içeriğindeki %1’lik bir kalori artışı sağlamak, genel olarak işgücü verimliliğinde %2,27’lik bir artışa neden olduğu yapılan çalışmalarda hesaplanmıştır.

Eğitim Kurumlarında Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Hizmeti

Büyüme, gelişme çağındaki çocuk ve gençlerimiz belki de bu hizmetten en çok faydalanması gereken grup. Okul çağındaki sağlıklı beslenmenin büyüme ve gelişmeyi desteklediği, okul başarısını olumlu etkilediği çalışmalarla gözlemlenmiştir. İleriki yıllarda ortaya çıkabilecek kronik rahatsızlıkların riskini düşürdüğü bilinmektedir. Okul çağı çocuklarının sosyal yaşamları ve bununla beraber de beslenme alışkanlıkları değişmektedir. Özellikle de büyük şehirlerde tam gün okula giden çocuklar, günün en az bir öğününü, evlerinde değil okulda yerler. Okullar, yalnızca eğitimin geliştirilmesi değil, beslenme ve fiziksel aktivite konularında da olumlu değişikliklerin yapılabileceği kurumlardır. Çocuklar arasındaki kilo problemi son yıllarda oldukça artmıştır. Okullar en iyi eğitimi vermeye odaklanıp sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite programlarına benzer dikkati göstermemektedir. Şişmanlığın artışından, aile kadar okulların da şişmanlığı önlemede etkili olacağı belirtilmektedir.

Dengesiz beslenen öğrencilerin büyüme gelişmelerinin aksadığı, dikkat sürelerinin ve algılamalarının azaldığı bildirilmiştir. Çocukların şeker, hazır meyve sularının fazla, süt ürünleri, taze sebze-meyveleri az tükettikleri gözlemlenmiştir. Bu nedenle demir, kalsiyum, lif ve antioksidan vitamin düşüklükleri görülmektedir. 

Okullardaki beslenme uygulamalarında yapılması gereken değişiklik önerilerini sunduğumuz eğitim kurumlarındaki kurumsal beslenme danışmanlığı İzmir hizmetimiz çocuklarımızın sağlığı için oldukça önemlidir. Eğitim ve öğretimde fark yaratmak isteyen kurumlar kesinlikle bu iş birliğine başvurmalıdır.

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Çeşitleri;

  • Seminer ya da toplu eğitimler
  • Kurum binasında/online bireysel görüşmeler yapılması ve diyet programlarının hazırlanması
  • Kurum çalışanlarına sağlanan avantajlı program sözleşmeleri
  • Menü planlama/düzenleme
  • Mutfak iyileştirmeleri

Kurumsal Beslenme Danışmanlığı Referanslarımız